WelKom

Deze onafhankelijke webstek is volledig gewijd aan radio in Vlaanderen. Het is niet de bedoeling radionieuws te verschaffen, dan wel om de huidige stand van zaken zo goed mogelijk weer te geven.

De webstek behandelt niet enkel radio op FM. Ook de AM-banden en de digitale vormen komen aan bod. De webstek is dan ook volgens die types ingedeeld.

Vermits de webstek voortdurend wordt bijgewerkt, is het onmogelijk een lijst te geven van nieuwe of recent gewijzigde pagina's.

NIEUW FREQUENTIEPLAN

Op 1 januari 2018 wordt een nieuw frequentieplan van kracht.


Hier kunt u alle reeds bekende info raadplegen.
Jammer genoeg is het plan niet meer dan een doorslag van het oude plan en werd er bijvoorbeeld niet aan gedacht om een Zerobase-frequentieplan te ontwikkelen.


Jean-Luc Bostyn geeft zijn mening over het failliet van het plan Gatz.

LUISTERCIJFERBINGO

Nieuwe luistercijfers gepubliceerd? Dan kun je met de reacties lekker bingo spelen.

Zelden wordt er zoveel nonsens verkondigd als wanneer de nieuwe luistercijfers worden gepubliceerd. Daarom is er nu de bullshitbingo van de luistercijfers!


Toekomst radio, miljoenen in DAB-radio voor niets?

Het medium radio staat aan de vooravond van grote veranderingen.

Een interessante reportage van het Nederlandse programma Een Vandaag.