WelKom

Deze onafhankelijke webstek is volledig gewijd aan radio in Vlaanderen. Het is niet de bedoeling radionieuws te verschaffen, dan wel om de huidige stand van zaken zo goed mogelijk weer te geven.

De webstek behandelt niet enkel radio op FM. Ook de AM-banden en de digitale vormen komen aan bod. De webstek is dan ook volgens die types ingedeeld.

Vermits de webstek voortdurend wordt bijgewerkt, is het onmogelijk een lijst te geven van nieuwe of recent gewijzigde pagina's.

Storingen op FM

Wie in Vlaanderen rondrijdt, merkt al gauw dat heel wat frequenties worden gestoord. De redenen zijn een slecht opgesteld frequentieplan en storingen uit Wallonië en Brussel.


Om aan te tonen dat een zerobase-frequentieplan wel degelijk mogelijk is voor Vlaanderen, heb ik een eigen theoretisch voorstel en voorbeeld van een Zerobase-frequentieplan voor Vlaanderen.

LUISTERCIJFERBINGO

Nieuwe luistercijfers gepubliceerd? Dan kun je met de reacties lekker bingo spelen.

Zelden wordt er zoveel nonsens verkondigd als wanneer de nieuwe luistercijfers worden gepubliceerd. Daarom is er nu de bullshitbingo van de luistercijfers!


Toekomst radio, miljoenen in DAB-radio voor niets?

Het medium radio staat aan de vooravond van grote veranderingen.

Een interessante reportage van het Nederlandse programma Een Vandaag.