Konkomba

Geographical use: Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkani

Korean