Khinalug

Language family: Caucasian

Language Group: East Caucasian

Geographical use: Azerbaijan

Information: Khinalughas around 1,500 speakers.

 

 

 

 

 

 

Khasi

Khmer