Kamba

Language family: Niger-Kordofic

Language group: Bantu

Geographical use: Kenya

Information: Spoken by the Kamba who make up 11% of the Kenyan population.

 

 

 

 

 

 

Kamauji

Kamchadalic