language overview - S

Saami - Sabaibo - Sabela - Sabinian - Sabir - Sahidic - Sahr - Sajan Samoyed - Salinero - Saliva - Samarleyte-Bisaya - Samburu - Samnitic - Samoan - Samoyed - Sanabrés - Sandawe - Sandia - San Felipe - Sangameshvari - Sangho - Sangirese - Sanha - Sank - Sanmarinese - Sanskrit - Santa Ana - Santali - Santo Domingo - S'aoch - Sapuia - Sara - Sarakote - Saramaccan - Sardinian - Sarnami Hindi - Sarsi - Savoy - Saxon - Scottish - Scottish Gaelic - Schwäbic - Scytic - Sebondoy - Sec - Sedang - Sefardi - Sekani - Seke - Selcnam - Selkupian - Seminole - Seneka - Senufo - Serbian - Serbocroat - Serer - Seri - Serrano - Sesotho - SeTswana - Shan - Shangaian - Sharchopka - Shasta - Shauri - Shawnee - Shelha - Shilluk - Shona - Shoshoni - Šhtokavian - Shuswap - Siamese - Sidama - Sierra - Sihari - Silam - Silesian - Silozi - Simacu - Sindhi - Singalese - Sinhala - Sinsiga - Siraiki - SiSwati - Sjleuh - Skånska - Slave - Slovak - Slovenian - Snake - Socotri - Sogdic - Solteco - Somali - Songhai - Songian - Soninke - Sora - Sorani - Sorbic - Sotho - Souletin - Soura - Soussou - South Dutch - South Fujian - South Min - South Paiute - South Tiwa - Southwestcoast Pomo - Spanish - Spokan - Squamish - Sranan Tongo - Stonies - Subia - Subtiaba - Sudan Arabic - Suma - Sumerian - Sumo-Sirpe - Sundanese - Sursilvan - Sutsilvan - Svan - Swahili - Swatow - Swedish - Sylhettia - Syrian - Syrjen

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z